Podmienky pre užívateľov

PPC TEAM plus s.r.o., Maróthyho 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35700262, IČ DPH: SK2020311260, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Oddiel Sro, Vložka číslo 11908/B

Použitie technológie cookie

Tento web využíva technológiu cookie pre zistenie miest, odkiaľ ste prišli na stránky, k registrácii užívateľskej aktivity na stránkach a zhodnotenie a vylepšenie stránok tak, aby pre vás boli prínosnejšími. Tato stránka neregistruje pomocou tejto technológie informácie o jednotlivých užívateľoch - žiadne osobné informácie o Vás nie sú pomocou tejto technológie uchovávané či využívané. Svoj webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby cookies neprijímal či varoval pred ich prijatím.

Vylúčenia zodpovednosti

V najväčšej možnej miere sa snažíme zabezpečiť aby všetky produkty, výbava, príslušenstvo, ceny, informácie ako aj všetky ďalšie súvisiace údaje o uverejnených produktoch na webovej stránke boli správne a aktualizované, avšak aj napriek takto vynaloženej snahe, nie je vždy možné v plnom rozsahu zabezpečiť absolútnu totožnosť uverejnených produktov a informácii týkajúcich sa výbavy, príslušenstva a ďalších komponentov s ich skutočným vyhotovením dostupným priamo u predajcu. Všetky produkty, ako aj príslušenstvo, výbava, informácie o cenách, údajoch a jednotlivých komponentoch uverejnené na webovej stránke predajcu sú iba orientačné, ilustračné a nezáväzné. Uvedené informácie o produktoch nenahrádzajú informácie poskytované priamo predajcom, nepredstavujú predajnú ponuku, ani návrh na uzavretie zmluvy, nie sú legálne záväzne, vzhľadom na čo predajca nezodpovedá za prípadne rozdiely v produktoch uvedených na tejto webovej stránke a produktoch poskytovaných priamo u predajcu. Konkrétnu ponuku produktov, výbavy a príslušenstva prosíme konzultujte priamo u predajcu.

Vylúčenie a obmedzenie zodpovednosti za škodu a za obsah stránky

PPC TEAM plus s.r.o. sa najvyššej miere snaží zabezpečiť aby všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli správne, komplexné a autentické. Nenesieme však zodpovednosť za presnosť, autentickosť a komplexnosť akýchkoľvek informácii uverejnených na tejto webovej stránke. Všetky informácie, údaje a materiály nachádzajúce sa na tejto stránke sú poskytnuté „také ako sú“ a PPC TEAM plus s.r.o. za nich nenesie nijakú zodpovednosť.“ V rozsahu prípustnom platnými právnymi predpismi nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu vzniknutú či už priamo alebo nepriamo, ako dôsledok prístupu na túto webovú stránku, ako ani v súvislosti s použitím informácii uvedených na tejto webovej stránke, s jej obsahom alebo akýmikoľvek údajmi zverejnenými na tejto webovej stránke. Rovnako nenesieme zodpovednosť za nesprávnosť a nepresnosť uvedených informácii spôsobenú technickými alebo softvérovými prostriedkami, prípadne ľudskou chybou, ktoré môžu nastať pri spracovávaní a ukladaní týchto informácii na webovú stránku. Taktiež nezodpovedáme za škodu, vzniknutú v súvislosti s užívaním tejto webovej stránky, vzniknutú na technických prostriedkoch užívateľov.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1

Jednotka

v spoľahlivosti

TÜV Report 2016

Zistite viac