1. Objavte Toyotu
 2. Životné Prostredie
 3. Environmental challenge 2050

Toyota Environmental Challenge 2050:

Spoznajte proaktívne environmentálne opatrenia, ktoré naša spoločnosť prijíma.
Naša globálna environmentálna výzva - Environmental Challenge 2050, ohlásená v roku 2015, obsahuje šesť výziev. Pokrývajú každý aspekt nášho podnikania, naše skúmanie nových produktov a technológií a tiež našu úlohu spoločnosti, ktorá umožňuje jednotlivcom a komunitám spoznávať a zlepšovať svet okolo nich a podporovať udržateľnosť životného prostredia.
 • Výzva 1: Nulové emisie CO₂ v nových vozidlách

  Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO2 našich nových vozidiel o 90 % v porovnaní s úrovňou z roku 2010. Tento cieľ plánujeme dosiahnuť prostredníctvom podpory vývoja vozidiel novej generácie s nízkymi alebo nulovými emisiami uhlíka, vrátane hybridných elektrických (HEV), plug-in hybridných elektrických (PHEV), batériových elektrických (BEV) a elektrických vozidiel s palivovými článkami (FCEV), ako aj zvyšovaním úspornosti našich konvenčných vozidiel.

 • Výzva 2: Nulové emisie CO₂ počas celého životného cyklu produktu

  Cieľom výzvy nulových emisií CO2 počas životného cyklu vozidla je urobiť viac, než len eliminovať emisie CO2 produkované pri výrobe vozidiel a pri jazdách našich zákazníkov. Chceme odstrániť uhlíkové emisie z procesu výroby materiálov a dielov, ktoré používame, z našich logistických činností, ako aj z metód likvidácie a recyklácie, ktoré používame, keď vozidlá dosiahnu koniec svojho životného cyklu.

 • Výzva 3: Nulové emisie CO₂ z našich tovární

  Emisie CO2 nevznikajú len keď vozidlá jazdia, ale aj pri ich výrobe v našich továrňach. Táto výzva zahŕňa stratégiu na dosiahnutie nulových emisií CO2 v našich výrobných závodoch zameraním sa na zlepšenie využívaných technológií a prechod na alternatívne zdroje energie.

 • Výzva 4: Minimalizácia a optimalizácia spotreby vody

  Potreba vody vo svete rýchlo rastie, preto je životne dôležité šetriť zásoby znížením množstva vody, ktorú používame na výrobu našich produktov, a čo najviac ju recyklovať. Keďže dostupnosť vody sa v jednotlivých globálnych regiónoch, kde pôsobíme, značne líši, dbáme na to, aby sme zaviedli opatrenia, ktoré citlivo zohľadňujú miestne potreby.

 • Výzva 5: Vytvorenie spoločnosti a systémov založených na recyklácii

  Zvyšujúci sa počet obyvateľov, ekonomický rast a túžba po pohodlnejšom životnom štýle majú za následok rastúci tlak na prírodné zdroje, ako aj väčšie množstvo vyprodukovaného odpadu. Chceme pomôcť vybudovať dokonalú spoločnosť založenú na efektívnom využívaní zdrojov a recyklácii. V tejto oblasti máme viac ako 40-ročné skúsenosti plné nápadov a inovácií a sme odhodlaní dosahovať ešte lepšie výsledky v budúcnosti.

   

 • Výzva 6: Vytvorenie spoločnosti budúcnosti, ktorá žije v harmónii s prírodou

  Aby sme zachovali a zlepšili naše spolužitie s prírodou, musíme chrániť naše lesy a ďalšie bohaté ekosystémy. Robíme tak prostredníctvom množstva projektov na všetkých úrovniach našej organizácie. Týmto spôsobom sa chceme aktívne podieľať na zlepšovaní environmentálneho vzdelávania a zvyšovaní povedomia, aby sme pomohli vybudovať spoločnosť, kde ľudia žijú v súlade s prírodou.