Priebeh recyklácie

Koniec cesty

Toyota svoje vozidlá vždy navrhuje a vyrába s dôrazom na tri základné myšlienky: znižovať, recyklovať a použiť znovu.

Naším cieľom pre rok 2015 v Európe je 95 % hmotnosti každého z našich vozidiel znovu spracovať alebo znovu použiť, z čoho 10 % môže byť použitých na výrobu tepelnej energie.

Zistite, čo robíme pre to, aby sme dosiahli náš cieľ ešte skôr.

Ako možno maximalizovať proces recyklácie?


Toyota svoje vozidlá vždy navrhuje a vyrába s dôrazom na tri základné myšlienky: znižovať, recyklovať a použiť znovu. Naším cieľom pre rok 2015 v Európe je 95 % hmotnosti každého z našich vozidiel znovu spracovať alebo znovu použiť, z čoho 10 % môže byť použitých na výrobu tepelnej energie (tzn. spaľovaním získať späť použitú tepelnú energiu). Vďaka nášmu integrovanému prístupu k recyklácii sme na dobrej ceste splniť tento cieľ ešte skôr.

Vyhýbať sa používaniu škodlivých látok


Olovo, ortuť, kadmium a šesť-mocný chróm sú ťažké kovy, ktoré majú dlhodobý negatívny dopad na životné prostredie v prípade, že sú na skládke uložené v neupravenom stave. Tieto ťažké kovy sa v našich vozidlách takmer nevyskytujú. Používame napríklad bezolovnaté automobilové súčasti a protikoróznu úpravu povrchu a nami použité osvetlenie a vypínače neobsahujú ortuť. Tiež sa vyhýbame použitiu škodlivých látok v rozpúšťadlách a rôznych druhoch lakov.

Opätovne použité diely


Batérie, pneumatiky a olejové filtre sa musia meniť ešte počas životnosti vozidla. Toyota zaviedla systém zberu odpadu, ktorý zhromažďuje použité diely od európskych predajcov automobilov a posiela ich späť k výrobcovi pre opätovné použitie. Robustnejšie diely tiež obnovujeme. "Opätovne vyrobené" diely zahrnujú kompresory klimatizácie, hrebene posilňovačov riadenia, hlavice valcov, štartéry, automatické prevodovky, alternátory, motory a spojkové súpravy.

A čo recyklácia hybridných batérií?


Smernica EU 2006/66/EC bola prijatá v roku 2006 a členské štáty ju uplatňujú od roku 2008. Naša spoločnosť splňuje právne záväznú podmienku recyklácie v priemere minimálne 50 % hmotnosti priemyslových batérii, medzi ktoré patria nikel-metalhybridové akumulátory používané v Toyote Prius.

Odstavné miesta


Po skončení životnosti vozidla sa treba postarať o jeho ekologickú likvidáciu. Staré vozidlo obsahuje množstvo nebezpečných látok, preto manipuláciu a likvidáciu starého vozidla môže vykonávať len autorizovaný spracovateľ starých vozidiel. Autorizáciu udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR. Držitelia starých vozidiel sa môžu oboznámiť so svojimi povinnosťami pri likvidácii vozidla aj na tomto odkaze MŽP SR Povinnosti držiteľa starého vozidla.

Ľahká demontáž


Aby sme proces demontáže a likvidácie čo najviac zjednodušili, sú na vozidlách Toyota označené miesta "ľahkej demontáže". Tie označujú užitočné miesta pre demontáž, napríklad miesta, kde je možné veľké diely ľahko oddeliť, alebo miesta, kde je možné vyvŕtať otvory pre odstránenie paliva.

Pre jednoduchšiu identifikáciu dielov a materiálov vhodných pre recykláciu navyše používame medzinárodne zavedené normy značenia.

Optimálny postup pri demontáži je zaručený vďaka Medzinárodný informačný systém o likvidácii vozidiel, ktorý obsahuje podrobné informácie a návod pre demontáž 48 modelov Toyota a 14 modelov Lexus.

Rozdiel je v materiáli


Vzhľadom na to, že automobily často obsahujú ťažko recyklovateľné plasty, vyvinula Toyota špeciálny recyklovateľný plast pomenovaný Toyota Super Olefin Polymer (TSOP), ktorý je možné použiť na výrobu nárazníkov a ďalších častí, ktoré môžu byť ešte veľakrát recyklované. Pri výroba väčšiny našich vozidiel sa teraz používa vylepšený druh TSOP.

Zásady pre súbory cookie

Tieto internetové stránky používajú cookies na uloženie vašej konfigurácie vozidiel len pri aktuálnej návšteve stránok a webové štatistiky. Úplné zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači môže spôsobiť nefunkčnosť niektorých častí týchto internetových stránok.

Jednotka v spoľahlivosti TÜV Report 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVETOVÁ

ZNAČKA Č.1