1. Spoločnosť
  2. Kariéra

DUÁLNÉ VZDELÁVANIE

Naša spoločnosť PPC TEAM plus s.r.o. bola založená v roku 1993 a je autorizovaným predajcom a servisom vozidiel Toyota a Lexus v Bratislave.
Sme dynamická spoločnosť,  ktorá Ti  ponúka zázemie a profesionálny prístup.
Do duálneho vzdelávania sme vstúpili v roku 2015 a pripravujeme mladých ľudí na budúce povolanie v našom servise. Máme odborný, profesionálny  personál, ktorý pravidelne absolvuje školenia. Naše dielne sú moderne vybavené, čo reflektuje, rýchly trend vývoja a predaja nových vozidiel, či už sú to hybridné, elektrické, alebo najnovšie vodíkové vozidlá.
Čo Ti prinesie duálne vzdelávanie u nás?
-  oboznámenie sa s moderným technológiami
- podnikové štipendium
- možnosť mimoriadnej odmeny za produktívnu prácu
-  peňažný príspevok na stravu
-  bezplatné ochranné pracovné prostriedky
- po úspešnom absolvovaní štúdia Ti ponúkneme možnosť trvalého pracovného pomeru.
Ešte váhaš? Tu sú naše argumenty.:
- automobilový priemysel nielen a Slovensku patrí k dynamicky sa vyvíjajúcim
  technologickým odvetviam
- na trhu práce sú stále viac vyhľadávané pracovné pozície, ktoré vyžadujú
  vysoký stupeň ovládania technických zručností
- získaš cenné skúsenosti
• môžeš začať kariéru hneď po skončení štúdia.
Krok za krokom ako začať u nás v duály:
- kontaktuj  nás ešte pred podaním prihlášky  na strednú školu: marketing@ppcteam.sk , 
veduciservisu@ppcteam.sk, tel. 0911 444243, 0911 444 010
-  po pohovore spolu s rodičmi a obojstrannom záujme TI  vydáme
  potvrdenie o prijatí do duálneho vzdelávania, čo Ti pomôže v prijímacom konaní
- prihlášku spolu s potvrdením pošli  na strednú školu
Škola, s ktorou máme uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní je Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 07  Bratislava a učebné odbory, v ktorých sa určite nájdeš:

- 2495 K autotronik – 4. ročný s maturitou

-2487 H 01 autoopravár  - mechanik
- 2487 H 02 autoopravár   - elektrikár

- 2487 H 03 autoopravár – karosár

 

Tešíme sa na Teba!                                                      Tím PPC TEAM plus