1. Nákup a ponuky
  2. Mimoriadny bonus pri výkupe vozidla

Mimoriadny bonus pri výkupe vozidla

Využite bonus pri výkupe vášho aktuálneho vozidla!

Využite akčnú ponuku mimoriadneho bonusu na nové vozidlo pri výkupe vášho aktuálneho vozidla ľubovoľnej značky!

PONUKA PLATÍ PRE VŠETKY VERZIE MODELOV
(ak nie je v cenníku uvedené inak)

Hlavné pravidlá poskytovania bonusu pri výkupe ojazdeného vozidla:

  • vykupované ojazdené vozidlo musí byť vo vlastníctve zákazníka minimálne počas jedného roka pred jeho výkupom predajcom
  • vlastník vykupovaného ojazdeného vozidla a kupujúci nového vozidla musí byť ten istý zákazník
  • vykupované ojazdené vozidlo zákazníka musí byť technicky spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách a musí disponovať platným Osvedčením o evidencii (Technický preukaz)
  • vykupované ojazdené vozidlo zákazníka nesmie byť zaťažené žiadnym právom tretej osoby (napr. záložným právom, nájomným právom, vecným bremenom)
  • bonus môže byť zákazníkovi poskytnutý len pri výkupe ojazdeného vozidla na základe kúpnej zmluvy, nie pri komisnom predaji
  • počet nových vozidiel kupovaných tou istou osobou v jednom kalendárnom roku nie je obmedzený, ak počet zakúpených vozidiel, na ktoré je bonus poskytovaný, sa rovná počtu ojazdených vozidiel vykúpených predajcom od tejto osoby
  • rozhodnutie o vykonaní výkupu ojazdeného vozidla zákazníka a stanovenie výšky kúpnej ceny za vykupované ojazdené vozidlo náleží autorizovanému predajcovi, výlučne podľa jeho uváženia
  • autorizovaný predajca má právo výkup vozidla odmietnuť
  • vykupované ojazdené vozidlo môže byť ľubovoľnej značky